Czy chcesz zabezpieczyć swój kapitał?

Czym są powodowane spadki na rynkach kryptowalut?

Spadki i wzrosty, a więc wahania kursu różnorakich aktywów w tym również kryptowalut, są nierozerwalnie związane z rynkiem kapitałowym. W tym momencie można się nawet pokusić o stwierdzenie, że bez wahań kursu rynek takowy nie miałby racji bytu. Czy jednak rynek aktywów standardowych, jak waluty emitowane przez banki narodowe, czy też podobne, jak akcje, obligacje lub złoto zachowuje się identycznie, czy też istnieją różnice, przykładowo: pomiędzy wahaniami walut fiducjarnych, a kryptowalut?

Odpowiedź brzmi – czynniki powodujące kryptowaluty spadek lub wzrost są zbliżone do powodów wahań kursu innych aktywów, ale niekoniecznie maja taki sam skutek. To, co wywoła spadek cen akcji lub waluty FIAT, może spowodować ucieczkę inwestorów w kryptowalutę, a więc jej ceny wzrost.

Najważniejsze powody spadków lub wzrostów cen kryptowalut

Jednym z czynników, który jednakże trudno uznać za kategoryczny, jest wpływ wielorybów. Są to osoby lub instytucje, których stan posiadania kryptowalut jest znaczący i chodzi tu przede wszystkim o Bitcoina. Pomimo braku dowodów, spekulacje na temat regulowania rynku za pomocą wycofywania albo wrzucania na rynek znaczących ilości Bitcoina mają w środowisku kryptograficznym miejsce przy każdym znaczącym wahaniu kursu.

Kryptowaluty spadek – powody

Bańka spekulacyjna, która miała miejsce pod koniec 2017 roku, gdy kurs Bitcoina osiągnął niemalże 20 000 USD, doprowadziła w konsekwencji do ogromnych spadków, wraz z zastanawianiem się nad sensem istnienia Bitcoina. Wiele giełd miało z tego powodu kłopoty, a wielu inwestorów utraciło swoje fundusze. Z bańką spekulacyjną jest również powiązany inny fakt, a mianowicie panika ogarniająca inwestorów na widok spadku kursu kryptowaluty. Jest to szczególnie częste i boleśnie odczuwalne obecnie, ale takie zachowania ciągle pozostają pod pływem początku roku 2018, gdy kurs Bitcoina wylądował w okolicach 3 000 USD, a jego wydobycie stało się nieopłacalne.

Innym czynnikiem powiązanym ze spadkami jest wpływ mediów. Wprawdzie podawane przez nich informacje mogą być optymistyczne i wzbudzać zainteresowanie Bitcoinem, to jednak właśnie media powodują wzrosty panicznych zachowań, a szczególnie przez tak modne, a jednocześnie szkodliwe, krzykliwe clickbaity.

Oczywiście nie można tutaj nie wspomnieć o typowym zjawisku, czyli o popycie i podaży. Zwiększona podaż rzadko sprzyja wzrostowi cen, raczej wywołując kryptowaluty spadek i w tym wypadku Bitcoin z każdym halvingiem raczej powinien wzmacniać swoją pozycję, ponieważ podaż będzie malała, aż w końcu ustanie (21 000 000 BTC to górna granica podaży, która nigdy nie zostanie przekroczona).

Problemy regulacyjne są również czynnikiem, który będzie miał wpływ na zmniejszenie popytu na kryptowalutę. Inwestorzy nie lubią niepewności na rynku, a zachowania niektórych państw wobec kryptowalut bywają nie tylko ostrożne, ale wręcz restrykcyjne. Chiny, które przez pewien czas zamierzały kategorycznie zdelegalizować obrót krytowalutami, wywołały niemałe poruszenie na rynku, doprowadzając na wielu giełdach kryptowalutowych do dużego spadku obrotów, a w konsekwencji i cen. Obecnie same zamierzają wprowadzić stablecoina opartego na juanie i rozpoczęły wiele działań na rzecz asymilacji technologii blockchain w różnych gałęziach przemysłu.

Spadki cen kryptowalut mogą wywołać również ataki hakerów

Powody wzrostu cen kryptowaluty

Oprócz wspomnianych wyżej zjawisk, mogących mieć różnorakie skutki dla wahań kursu Bitcoina, halving jest zjawiskem w blockchainie, gdzie górnicy za wydobycie otrzymują zmniejszoną o połowę nagrodę do tej, jaką otrzymywali za obsługę blockchaina (wydobycie bloku) przed halvingiem. Jak pokazuje historia dwóch halvingów Bitcoina, wystąpiły wówczas znaczące wzrosty jego kursu:

• rok przed pierwszym halvingiem, cena: 2,55 USD;
• dzień pierwszego halvingu, c.: 12,31 USD;
• w rok po pierwszym halvingu, c.: 1 037 USD;
• rok przed drugim halvingiem, c.: 268 USD;
• dzień drugiego halvingu, c.: 650,63 USD;
• rok po drugim halvingu, c. 2 525 USD.

Kolejny, trzeci halving zaplanowany jest na maj 2020 roku.

Kryzysy finansowe są niemalże pewnym napędem dla wzrostu cen kryptowaluty, a przede wszystkim Bitcoina. Niestety albo też stety dla posiadaczy kryptowalut, z kryzysami mamy do czynienia coraz częściej.

Podsumowując, za najgroźniejsze dla kryptowalut są: niechęć regulatorów, mogących zablokować obrót kryptowalutami oraz paniczne zachowania inwestorów.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *