Τι είναι το blockchain;

Η αλυσίδα μπλοκ είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα, το οποίο ονομάζεται αλυσίδα μπλοκ και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και τη μεταφορά πληροφοριών. Αυτός είναι ο σύντομος ορισμός της τεχνολογίας blockchain. Για τους ανθρώπους που ξεκινούν την περιπέτειά τους με τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων και της τεχνολογίας blockchain, αυτός ο ορισμός δεν λέει πολλά. Για να κατανοήσουμε την ουσία αυτής της τεχνολογίας, είναι απαραίτητο να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στο θέμα και να κατανοήσουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά που κάνουν αυτή την τεχνολογία να θεωρείται επαναστατική. Τι είναι το blockchain και ποια είναι η σημασία του για το μέλλον των χρηματοοικονομικών (αλλά και ολόκληρης της οικονομίας), θα μάθετε από αυτό το άρθρο.

Τι είναι το blockchain;

Blockchain - ορισμός

Πριν προχωρήσουμε στην εξήγηση του τι χρησιμοποιείται για το blockchain και πώς λειτουργεί στην πράξη, ας προσπαθήσουμε πρώτα να εξετάσουμε τι σημαίνει ο όρος από έναν στεγνό, σχεδόν βιβλιογραφικό ορισμό. Blockchain, στα πολωνικά αναφέρεται ως αλυσίδα μπλοκ, μερικές φορές και ως blockchain. Πρόκειται για μια αρχιτεκτονική για την αποθήκευση πληροφοριών με τρόπο που εξασφαλίζει την αμεταβλητότητα των ιστορικών δεδομένων. Εξ ορισμού, πρόκειται για ένα αποκεντρωμένο και κατανεμημένο μητρώο σε μια δικτυακή υποδομή.

Ένα μητρώο μπλοκ μπορεί να είναι μια κατανεμημένη βάση δεδομένων ή ένα μονόδρομο μητρώο συμβάντων. Σε ένα τέτοιο μητρώο, νέα μπλοκ μπορούν να προστεθούν μόνο στο τέλος της δομής μπλοκ.

Προσεγγίζοντας το θέμα από την πρακτική πλευρά και όχι από τον θεωρητικό ορισμό, μπορούμε να πούμε ότι το blockchain είναι ένα ψηφιακό βιβλίο που λειτουργεί ως μητρώο συναλλαγών. Τις περισσότερες φορές, το μητρώο αφορά δεδομένα με τη μορφή οικονομικών συναλλαγών. Τα απλούστερα παραδείγματα είναι οι συναλλαγές που αφορούν κρυπτονομίσματα, μετοχές ή ηλεκτρική ενέργεια.

Χαρακτηριστικά του blockchain

Η ουσία βασίζεται στο γεγονός ότι κάθε επόμενο μπλοκ αποθη