Promijeni cijenu 24h

Tržišna kapitalizacija

Opskrba

1h 24h 7d 14d 30d 60d 200d 1y

Slijetanje...

Ukupni volumen

Povijesno visoka

Povijesno najniži

Najniža 24h / Najviše 24h

Ovih dana:

Low:

High:

Grafikon dominacije

Indikator straha i pohlepe

Trenutno: