Jak stworzyć własną kryptowalutę?

W kilku słowach omówimy teraz metody tworzenia walut wirtualnych.

Jakub Wierzcholski Grudzień 21, 2019

Specyfika

Każda kryptowaluta charakteryzuje się własną specyfiką - część z nich ma na celu realizację większej wizji i jest elementem ekosystemu, a część jest projektem samym w sobie. Waluty wirtualne powstawały w różnych celach i warunkach.

Prosty kontrakt na platformie Waves

Jest to metoda z którą powinien poradzić sobie każdy. Sprowadza się ona do pobrania portfela, doładowania go kryptowalutą Waves (można ją zakupić na większości giełd Altcoinowych) po czym wybraniu kilku parametrów takich jak:

- Nazwa tokenu,
- Opis,
- Ilość waluty w obiegu (bez uwzględnienia inflacji),
- podzielność tokenu po przecinku,

oraz inne parametry takie jak “reisuable”, który pozwala kreować inflację naszej waluty w przyszłości. Parametry te są typowe dla każdej waluty cyfrowej, niezależnie od platformy, na której je tworzymy

Kontrakt na platformie Ethereum

Do tej metody wymagana jest już podstawowa wiedza w zakresie programowania (chociaż tak jak pokażę później można użyć gotowego kodu który dostarczyli nam deweloperzy Ethereum) osoby które mają doświadczenie w językach takich jak JS nie powinny mieć większych problemów z aklimatyzacją. Żeby zaprogramować swój pierwszy kontrakt bo tak nazywamy kod, który będzie wykonywał się w zdecentralizowanej sieci Ethereum polecam użycie narzędzia https://remix.ethereum.org/ dostarczonego przez twórców Ethereum, ułatwia on proces tworzenia oraz moim zdaniem jest bardzo “lekkim” narzędziem. Utworzenie tego typu projektu powinno rozpocząć się od zdefiniowania celu, w większości przypadków do realizacji modułu kryptowaluty możemy użyć już wcześniej przygotowanego kodu waluty w standardzie ERC20 posiadające gotowe funkcje wysyłki tokenów oraz struktury przetrzymywania środków które do naszego przykładu wystarczą:

pragma solidity ^0.4.2;

contract DappToken {
  string public name = "DApp Token";
  string public symbol = "DAPP";
  string public standard = "DApp Token v1.0";
  uint256 public totalSupply;

  event Transfer(
    address indexed _from,
    address indexed _to,
    uint256 _value
  );

  event Approval(
    address indexed _owner,
    address indexed _spender,
    uint256 _value
  );

  mapping(address => uint256) public balanceOf;
  mapping(address => mapping(address => uint256)) public allowance;

  function DappToken (uint256 _initialSupply) public {
    balanceOf[msg.sender] = _initialSupply;
    totalSupply = _initialSupply;
  }

  function transfer(address _to, uint256 _value) public returns (bool success) {
    require(balanceOf[msg.sender] >= _value);

    balanceOf[msg.sender] -= _value;
    balanceOf[_to] += _value;

    Transfer(msg.sender, _to, _value);

    return true;
  }

  function approve(address _spender, uint256 _value) public returns (bool success) {
    allowance[msg.sender][_spender] = _value;

    Approval(msg.sender, _spender, _value);

    return true;
  }

  function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) 
public returns (bool success) { require(_value <= balanceOf[_from]); require(_value <= allowance[_from][msg.sender]); balanceOf[_from] -= _value; balanceOf[_to] += _value; allowance[_from][msg.sender] -= _value; Transfer(_from, _to, _value); return true; } }

Oczywiście tego typu kryptowaluta nie jest niczym nadzwyczajnym, kontrakt możemy jednak rozszerzyć w dowolną stronę zależnie już od naszej wyobraźni.

Własny Blockchain

W wszystkich powyższych przypadkach mówiliśmy o kryptowalutach oparty o wcześniej zdefiniowany blockchain a my jedynie w jego ramach tworzymy swój konstrukt. Niektóre projekty są jednak bardziej wymagające i potrzebują więcej niż udostępniają to klasyczne narzędzia takie jak Ethereum lub Waves w takim przypadku dobrym pomysłem jest skorzystanie z gotowych rozwiązań takich jak użycie już istniejącej waluty takiej jak Bitcoin, HideCoin (waluta w NODE.js), Dash lub innej zależnie od swoich potrzeb i od niej iść w swoim kierunku. Bardzo często tego typu rozwiązanie pozwala uniknąć odkrywania takich elementów jak kryptografia od nowa i pozwala skupić się na elemencie który aktualnie tworzymy.

Nawigacja

Podobne artykuły

Jakub Wierzcholski

Jakub Wierzcholski

Dyrektor Bitclude, pomaga w rozwoju kryptowalut w
Polsce oraz Europie

Pokaż wszystkie tego autora