Czym są powodowane spadki na rynkach kryptowalut?

Powody oraz główne przyczyny ruchów na rynkach kryptowalutowych.

Jakub Wierzcholski Grudzień 28, 2019

S padki i wzrosty, a więc wahania kursu różnorakich aktywów w tym również kryptowalut, są nierozerwalnie związane z rynkiem kapitałowym. W tym momencie można się nawet pokusić o stwierdzenie, że bez wahań kursu rynek takowy nie miałby racji bytu. Czy jednak rynek aktywów standardowych, jak waluty emitowane przez banki narodowe, czy też podobne, jak akcje, obligacje lub złoto zachowuje się identycznie, czy też istnieją różnice, przykładowo: pomiędzy wahaniami walut fiducjarnych, a kryptowalut?

Odpowiedź brzmi – czynniki powodujące spadek lub wzrost kursu kryptowaluty są zbliżone do powodów wahań kursu innych aktywów. Rynku kryptowalut nie należy jednak porównywać z rynkiem aktywów tradycyjnych.

Bitcoin crash

Najważniejsze powody spadków lub wzrostów cen kryptowalut

Jednym z kluczowych czynników, jest wpływ tzw. wielorybów. Są to osoby lub instytucje, których stan posiadania kryptowalut jest znaczący i chodzi tu przede wszystkim o Bitcoina. Pomimo braku dowodów, spekulacje na temat regulowania rynku za pomocą wycofywania albo wrzucania na rynek znaczących ilości Bitcoina mają w środowisku kryptowalut miejsce przy każdym znaczącym wahaniu kursu.

Kryptowaluty spadek – powody

Bańka spekulacyjna, która miała miejsce pod koniec 2017 roku, gdy kurs Bitcoina osiągnął niemalże 20 000 USD, doprowadziła w konsekwencji do ogromnych spadków, wraz z zastanawianiem się nad sensem istnienia Bitcoina. Wiele giełd miało z tego powodu kłopoty, a wielu inwestorów utraciło swoje fundusze. Z bańką spekulacyjną jest również powiązany inny fakt, a mianowicie panika ogarniająca inwestorów na widok spadku kursu kryptowaluty. Było to szczególnie widoczne na początku 2018 roku, kiedy to kurs bitcoin spadł w okolice 3.000 dolarów, a jego wydobycie stało się nieopłacalne

Innym czynnikiem powiązanym ze spadkami jest wpływ mediów. Ich główną wadą jest stosowanie hiperboli zarówno w sposób budujący rynek jak również powodujący spadek jego kapitalizacji.

Oczywiście trzeba tutaj również wspomnieć o tym, co stoi u podstaw rynku czyli o popycie i podaży. Zwiększona podaż rzadko sprzyja wzrostowi cen. Dużą zaletą bitcoin jest jego malejąca i ograniczona do 21 milionów bitcoinów inflacja.

Problemy regulacyjne są również czynnikiem, który będzie miał wpływ na zmniejszenie popytu na kryptowalutę. Inwestorzy nie lubią niepewności na rynku, a zachowania niektórych państw wobec kryptowalut bywają nie tylko ostrożne, ale wręcz restrykcyjne. Chiny, które przez pewien czas zamierzały kategorycznie zdelegalizować obrót krytowalutami, wywołały niemałe poruszenie na rynku. Doprowadziły bowiem na wielu giełdach kryptowalutowych do dużego spadku obrotów, a w konsekwencji spadku cen. Obecnie same zamierzają wprowadzić stablecoina opartego na juanie i rozpoczęły wiele działań na rzecz asymilacji technologii blockchain w różnych gałęziach przemysłu.

Spadki cen kryptowalut mogą wywołać również ataki hakerów.

Powody wzrostu cen kryptowaluty

Oprócz wspomnianych wyżej zjawisk, mogących mieć różnorakie skutki dla wahań kursu Bitcoina, halving jest zjawiskem w blockchainie, gdzie górnicy za wydobycie otrzymują zmniejszoną o połowę nagrodę względem tej, jaką otrzymywali za obsługę blockchaina (wydobycie bloku) przed halvingiem. Jak pokazuje historia dwóch halvingów Bitcoina, wystąpiły wówczas znaczące wzrosty jego kursu:

• rok przed pierwszym halvingiem, cena: 2,55 USD;
• dzień pierwszego halvingu, c.: 12,31 USD;
• w rok po pierwszym halvingu, c.: 1 037 USD;
• rok przed drugim halvingiem, c.: 268 USD;
• dzień drugiego halvingu, c.: 650,63 USD;
• rok po drugim halvingu, c. 2 525 USD.

Kolejny, trzeci halving zaplanowany jest na maj 2020 roku.

Kryzysy finansowe są niemalże pewnym napędem dla wzrostu cen kryptowalut, a przede wszystkim Bitcoina. Niestety albo też stety dla posiadaczy kryptowalut, z kryzysami mamy do czynienia coraz częściej.

Podsumowując, za najgroźniejsze dla kryptowalut są: niechęć regulatorów, mogących zablokować obrót kryptowalutami oraz paniczne zachowania inwestorów podsycane przez media.

Nawigacja

Podobne artykuły

Jakub Wierzcholski

Jakub Wierzcholski

Dyrektor Bitclude, pomaga w rozwoju kryptowalut w
Polsce oraz Europie

Pokaż wszystkie tego autora