Bezpieczeństwo środków

NASZYM PIERWSZEŃSTWEM JEST BEZPIECZEŃSTWO TWOICH ŚRODKÓW

Security assets
ZARZĄDZANIE środkami

przechowywanie środków

98% środków offline

98% naszych środków przechowywane jest offline w bezpiecznych lokalizacjach

Monitorowane środki obrotowe

24/7 monitoring, ograniczony dostęp i wielokluczowe zabezpieczenia

Tradycyjne waluty

Wszystkie waluty tradycyjne są bezpieczne na rachunkach bankowych, nie operujemy na rezerwach cząstkowych.

bezpieczeństwo platformy

firma bezpieczeństwo

Silna polityka KYC

Używamy zawansowanych systemów analizy opartą o najnowsze standardy przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i wspieraniu teroryzmu.

Dowiedz się więcej

Pracownicy

Każdy nowy pracownik przechodzi skomplikowane procedury weryfikacji i jest zobligowany do przechodzenia kursów i szyfrowania dysków.

Dobre praktyki

Jesteśmy jedną z firm z "kanonu dobrych praktyk".

Security company
Security code
bezpieczeństwo platformy

webserwis bezpieczeństwo

SSL Połączenie

Używamy szyfrowania AES-256 do zapewnienia bezpiecznego połączenia

SQL INJECTION

Używamy specjalistycznych filtrów dla komunikacji POST, GET, i innych.

XSS/CSRF

Zapobiegamy podrabianiu zapytań.