Czym jest Bitcoin?

Waluta XXI wieku

nowy rodzaj pieniądza

Transakcje "peer to peer"

Bitcoina można przesyłać bez użycia żadnych pośredników. W przeciwieństwie do innych systemów Bitcoin jest pierszym

Globalny system płatności

Bitcoin pozwala na dokonanie płatności w każde miejsce na świecie, natychmiastowo.

Niskie prowizje lub ich brak

Prowizje zależą od aktualnego obciążenia sieci i to tylko ty decydujesz ile chcesz zapłacić za przelew.

Ograniczony ilość

Bitcoiny podobnie jak złoto podlegają procesowi wydobywania, w sieci będzie ich ograniczona ilość 21,000,000 Bitcoinów.

Niezależne od instytucji i rządów.

Bitcoin powstał w odpowiedzi na kryzys z 2008 roku jako alternatywa do istniejącego systemu finansowego.

Bitcoin to pierwszy, światowy, rozproszony i zdecentralizowany system rozliczeniowy.

Tą historię warto rozpocząć od początku, publiczna historia Bitcoina rozpoczeła się w 2009 roku kiedy to anonimowa osoba lub grupa o pseudonimie Satoshi Nakomoto opublikowała manifest. Manifest jest dostępny tutaj, w 9 stronnicowym opracowaniu Satoshi przedstawił założenia co do nowego - alternatywnego systemu finansowego - Bitcoina. W Manifeście został przedstawiony rewolucyjny sposób rozwiązania problemu tzw "podwójnego wydawania" który był od dość znaczącym problemem w aktualnych środowiskach cyber anarchicznych. Manifest był odpowiedzią na kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych w 2009 roku który był podyktowany zapaścią ekonomiczną, która nawiedziła wówczas świat. Kryzys ten był spowodowany złą polityką pieniężną w Stanach Zjednoczonych oraz krajach zachodnich. Możesz przeczytać więcej o Bitcoinie u nas tutaj

Co to oznacza w praktyce? Bitcoin to odejście od dawnego, opartego na opiece banków i rządów systemu pieniądza papierowego. Bitcoin jako koncept jest ogromną szansą dla ludzi. Umożliwia każdemu z nas, niezależnie od narodowości czy poglądów wymianę zunifikowanej wartości za pomocą sieci internet. Wartość bitcoin jest wynikiem pierwotnych praw popytu i podaży. Nic poza tymi dwoma zmiennymi nie ma wpływu na jego wartość. Niezależność od czynników zewnętrznych oraz transparentność przepływów finansowych od pierwszej aż po ostatnią transakcję sprawia, że bitcoin zyskuje coraz większą popularność. Na sukces bitcoina ma też niewątpliwie wpływ fakt, że do przesyłania za jego pomocą wartości nie jest wymagany żaden odgórny organ – pośrednik – który mógłby w jakikolwiek sposób manipulować przepływami finansowymi. Wymaga to od użytkowników dużo mądrości i ostrożności, ponieważ oni i tylko oni są odpowiedzialni za swoje, przechowywane w bitcoin środki.

Jak powstał i jak działa.

Bitcoin to pierwszy, światowy, rozproszony i zdecentralizowany system rozliczeniowy. Bitcoin jest rozproszoną, otwartą bazą danych, w której co mniej więcej 10 minut dopisywane są kolejne informacje (transakcje) w tzw. blokach. Bloki te są nierozerwalnie ze sobą połączone, a każdy następny wynika bezpośrednio z poprzedniego. Jest to odejście od dawnego, opartego na opiece banków i rządów systemu pieniądza papierowego.

Kup bitcoina