Jak stworzyć własną kryptowalutę

własna kruptowaluta

Specyfika własnej kryptowaluty

Każda kryptowaluta charakteryzuje się własną specyfiką – część z nich ma na celu realizację większej wizji i jest elementem ekosystemu, a część jest projektem samym w sobie. Stworzona kryptowaluta wirtualna powstaje w różnych celach i warunkach

Jak zrobić własną kryptowalutę na platformie Waves

Jest to metoda tworzenia własnej kryptowaluty z którą powinien poradzić sobie każdy. Sprowadza się ona do pobrania portfela, doładowania go kryptowalutą Waves (można ją zakupić na większości giełd Altcoinowych) po czym wybraniu kilku parametrów takich jak:

– Nazwa tokenu,
– Opis,
– Ilość waluty w obiegu (bez uwzględnienia inflacji),
– podzielność tokenu po przecinku,

oraz inne parametry takie jak “reisuable”, który pozwala kreować inflację naszej stworzonej kryptowaluty w przyszłości. Parametry te są typowe dla każdej waluty cyfrowej, niezależnie od platformy, na której je tworzymy

Jak stworzyć swoja kryptowalutę na platformie Ethereum

Do tej metody tworzenia własnej kryptowaluty wymagana jest już podstawowa wiedza w zakresie programowania (chociaż tak jak pokażę później można użyć gotowego kodu który dostarczyli nam deweloperzy Ethereum) osoby które mają doświadczenie w językach takich jak JS nie powinny mieć większych problemów z aklimatyzacją. Żeby zaprogramować swój pierwszy kontrakt bo tak nazywamy kod, który będzie wykonywał się w zdecentralizowanej sieci Ethereum polecam użycie narzędzia https://remix.ethereum.org/ dostarczonego przez twórców Ethereum, ułatwia on proces tworzenia swojej kryptowaluty oraz moim zdaniem jest bardzo “lekkim” narzędziem. Utworzenie tego typu projektu tworzenie kryptowaluty powinno rozpocząć się od zdefiniowania celu, w większości przypadków do realizacji modułu tworzenia własnej kryptowaluty możemy użyć już wcześniej przygotowanego kodu waluty w standardzie ERC20 posiadające gotowe funkcje wysyłki tokenów oraz struktury przetrzymywania środków które do naszego przykładu wystarczą:

pragma solidity ^0.4.2;

contract DappToken {
string  public name = \"DApp Token\";
string  public symbol = \"DAPP\";
string  public standard = \"DApp Token v1.0\";
uint256 public totalSupply;

event Transfer(
address indexed _from,
address indexed _to,
uint256 _value
);

event Approval(
address indexed _owner,
address indexed _spender,
uint256 _value
);

mapping(address => uint256) public balanceOf;
mapping(address => mapping(address => uint256)) public allowance;

function DappToken (uint256 _initialSupply) public {
balanceOf[msg.sender] = _initialSupply;
totalSupply = _initialSupply;
}

function transfer(address _to, uint256 _value) public returns (bool success) {
require(balanceOf[msg.sender] >= _value);

balanceOf[msg.sender] -= _value;
balanceOf[_to] += _value;

Transfer(msg.sender, _to, _value);

return true;
}

function approve(address _spender, uint256 _value) public returns (bool success) {
allowance[msg.sender][_spender] = _value;

Approval(msg.sender, _spender, _value);

return true;
}

function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) 
public returns (bool success) { require(_value <= balanceOf[_from]); require(_value <= allowance[_from][msg.sender]); balanceOf[_from] -= _value; balanceOf[_to] += _value; allowance[_from][msg.sender] -= _value; Transfer(_from, _to, _value); return true; } }

Oczywiście tego typu stworzona kryptowaluta nie jest niczym nadzwyczajnym, kontrakt możemy jednak rozszerzyć w dowolną stronę zależnie już od naszej wyobraźni.

Jak założyć kryptowalutę wykorzystując własny Blockchain

W wszystkich powyższych przypadkach mówiliśmy jak tworzyć kryptowaluty oparte o wcześniej zdefiniowany blockchain, a my jedynie w jego ramach tworzymy swój konstrukt. Niektóre projekty są jednak bardziej wymagające i potrzebują więcej niż udostępniają to klasyczne narzędzia takie jak Ethereum lub Waves w takim przypadku dobrym pomysłem przy zakładaniu własnej kryptowaluty jest skorzystanie z gotowych rozwiązań takich jak użycie już istniejącej waluty takiej jak Bitcoin, HideCoin (waluta w NODE.js), Dash lub innej zależnie od swoich potrzeb i od niej iść w swoim kierunku. Bardzo często tego typu rozwiązanie pozwala uniknąć odkrywania takich elementów jak kryptografia od nowa i pozwala skupić się na elemencie własnej kryptowaluty który aktualnie tworzymy.

Rozpocznij teraz

Zakup kryptowaluty w 3 krokach w mniej niż 10 minut.

Utwórz konto

Utwórz w super szybki sposób swój portfel kryptowalutowy i walutowy.

Natychmiastowo z ponad 25 banków przelewem lub za pomocą BLIKa.

Zakup kryptowaluty

svg
svg